A K T U A L N O Ś C I


ROZPOCZĘCIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W lutym 40 osób z terenu naszej gminy rozpoczęło zajęcia realizowane w ramach projektu "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu powstały dwie grupy poszerzające swoją wiedzę na poziomie Elementary oraz jedna grupa ucząca się języka angielskiego od podstaw. Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pleśnej oraz w Szkole Podstawowej w Janowicach. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali bezpłatne materiały do nauki języka: zeszyty, książki i ćwiczenia do nauki języka. Program kursu dla każdej grupy liczy 70 godzin lekcyjnych.

Celem Projektu jest rozwój usług edukacyjnych, skierowanych do dorosłych mieszkańców Gminy Pleśna, związanych z nauką języka obcego na terenie Gminy Pleśna w okresie realizacji projektu.


>

 

 


                                                              Copyright © 2007 - 2011 Gmina Pleśna