A K T U A L N O Ś C I


W PODZIĘKOWANIU ZA SPEŁNIENIE PATRIOTYCZNEGO OBOWIĄZKU ...

W dniu 07 marca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju". W uroczystości tej wzięli udział rodzice żołnierzy z terenu Gminy Pleśna, których dwóch lub więcej synów służyło w wojsku. Srebrnymi medalami zostali odznaczeni: Pani Katarzyna Budzik ze Świebodzina, Pani Aleksandra Budzik ze Świebodzina, Pani Henryka Koza z Rzuchowej, Pan Władysław Tyka z Rychwałdu, Państwo Zofia i Zygmunt Chrzanowscy z Lichwina oraz Państwo Stanisława i Stanisław Graniczkowscy ze Świebodzina.

Odznaczenia dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz.

W uroczystości wziął udział i złożył gratulacyjne odznaczonym rodzicom Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, a listy gratulacyjne i upominki wręczył Wójt Gminy Stanisław Burnat.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna