A K T U A L N O Ś C IGmina Pleśna na Źródlanym Szlaku


Gmina Pleśna przystąpiła do partnerstwa z Gminą Ciężkowice, które dotyczy realizacji projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Pogórza Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody. Celem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dot. inwestycji polegającej na turystyczno-rekreacyjnym zagospodarowaniu Pogórza Ciężkowickiego wraz z rozbudowanym programem związanym z edukacją, ochroną przyrody oraz profilaktyką zdrowotną. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Ciężkowice - Liderem Projektu i Partnerami Projektu, którymi są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Gmina Gromnik, Gmina Pleśna, Gmina Rzepiennik Strzyżewski oraz Gmina Zakliczyn. Projekt trwać będzie od września 2014 roku do czerwca 2015r.
W ramach projektu Gmina Pleśna planuje wykonanie dokumentacji dla następujących inwestycji:
a) Zagospodarowanie terenu wokół góry Wał w Lichwinie (w tym budowa łazienek leczniczych wraz z założeniem ogrodowym, wieżą widokową; geologiczną ścieżką edukacyjną [skamieniałe pnie drzew i kamieniołomy] wraz z elementami małej architektury oraz parkingiem i stanicą rowerową)
b) Budowa stanicy rowerowej na węźle "Źródlanego szlaku" w miejscowości Lubinka (w tym wiata, stojaki na rowery)- obok OSP
c) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łowczówek (w tym łazienki lecznicze, oświetlenie, infrastruktura rehabilitacyjna [siłownia terenowa], mały plac zabaw, tor do jazdy na rolkach)-RELAX
d) Budowa węzła "Źródlanego szlaku" w miejscowości Łowczówek (w tym stanica rowerowa, ścieżka przyrodnicza z miejscami postojowym)- cmentarz 171

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach MRPO 2007-2013- w połowie listopada została podpisana umowa przyznająca środki na realizację przedsięwzięcia. Całkowita wartość wkładu Gminy Pleśna w realizację projektu wynosi 131 738,66 zł, z czego dotacja unijna sięga 67 900,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mln zł.
W kolejnych latach planowane jest ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację ww. projektów.


fot. Dariusz Zięcina

Gmina Pleśna na Źródlanym Szlaku - prezentacja                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna