A K T U A L N O Ś C I


SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PLEŚNEJ

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zwróciło się do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o pozwolenie utworzenia w siedzibie Centrum, Sztabu XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 4 listopada 2009 roku otrzymaliśmy zgodę na utworzenie Sztabu, w związku z tym 10 stycznia 2010 roku zorganizowana i przeprowadzona zostanie publiczna zbiórka pieniędzy oraz odbędą się imprezy towarzyszące zbiórce. Cały uzyskany dochód przeznaczony zostanie, zgodnie ze statutową działalnością WOŚP na onkologię dziecięcą.

Dla sprawnego działania Sztabu niezbędni są wolontariusze, w związku, z czym zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby pomóc w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy o kontakt z pracownikami Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna lub z Szefem Sztabu, panem Danielem Zielińskim. Wolontariuszy prosimy o kontakt do dnia 2 grudnia 2009 roku (tel. 014 679-81-91).

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna