A K T U A L N O Ś C I


Z ekologią za pan brat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej

W nowym roku szkolnym uczniowie oraz przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej mają okazję uczestniczyć w szeregu zajęć o tematyce ekologicznej, realizowanych w ramach projektu "Cztery pory roku z ekologią". Celem projektu jest budzenie szacunku do przyrody oraz promowanie ochrony środowiska i aktywności społecznej w zakresie ekologii.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zbiórkę surowców wtórnych, wycieczki (np. do oczyszczalni ścieków, do gospodarstw ekologicznych), zajęcia o tematyce ekologicznej, przygotowanie przez uczniów publikacji, założenie zielonych kącików w salach szkolnych, zajęcia praktyczne (np. budowa specjalnych budek dla małych zwierząt), konkursy i organizację festynu proekologicznego. Uczniowie założą także ogród szkolny, w którym posadzone zostaną drzewa i krzewy. Luźna forma edukacji ekologicznej ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania tematyki związanej z ekologią.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna