A K T U A L N O Ś C I


                          

RUSZYŁ PROJEKT EDUKACYJNY W RAMACH POKL

Podpisanie 17 lipca 2009 roku umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie pozwoliło na formalne uruchomienie projektu Gminy Pleśna pn. "Wiedza górą!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek który jest owocem współpracy samorządu gminnego oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu gminy Pleśna otwiera możliwości uruchomienia szerokiego wachlarza zajęć edukacyjnych, które mają pomóc gimnazjalistom w nadrobieniu zaległości szkolnych, pozwolą na rozwój , pogłębianie zainteresowań. Wśród działań realizowanych w gimnazjum w Rzuchowej oraz gimnazjum w Pleśnej zaplanowano zajęcia wyrównawcze obejmujące podstawowe kierunki nauczania: język polski, matematykę, języki obce. Działanie to realizowane w małych- 6 osobowych grupach pozwoli zarówno na efektywną pracę jak i stały nadzór nad beneficjentami zajęć. Kolejny pakiet to szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, które są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez uczniów (badanie ankietowe). Znajdziemy tu kółka polonistyczno-humanistyczne, matematyczno- fizyczne, biologiczno-chemiczne, językowe, plastyczne, teatralne oraz multimedialne. Indywidualny program każdego z zajęć opracowany przez osoby prowadzące ma na celu rozwój zainteresowań, pogłębienie wiedzy w danym przedmiocie, wykraczające poza ramy szkolnego programu nauczania. Uczniowie zostaną także objęci specjalistycznym wsparciem psychologicznym, które pozwoli na identyfikację występujących problemów, podjęcie działań naprawczych. Nowością jest propozycja zajęć z preorientacji zawodowej skierowanych do uczniów klas II i III. W ramach tych warsztatów uczniowie zapoznają się z zawodami ( nowymi, popularnymi, ginącymi), wymogami jakie stawia się na danych stanowiskach pracy, jakie są aktualne potrzeby rynku pracy, co decyduje o konkurencyjności pracownika.

Aktualnie skompletowano zespół obsługujący projekt: Jarosław Gurgul - koordynator projektu, Krzysztof Słowik - Asystent -gimnazjum w Rzuchowej, DorotaWąs- Asystent gimnazjum w Pleśnej. Opracowany został zestaw dokumentów na potrzeby wdrażania projektu, z uwzględnieniem wymogów jakie stawia przed nami Unia Europejska. Dokonano zakupów sprzętowych które będą służyć do prawidłowej realizacji projektu. W miesiącu wrześniu uruchomiony został nabór na zajęcia przewidziane w projekcie. Nauczyciele prowadzący poszczególne kółka przyjmują zapisy uczniów( potwierdzone prze rodziców) a ich realizacja rozpocznie się pod koniec września. Oczywiście przeprowadzona rekrutacja nie zamyka szans na udział w projekcie pozostałym zainteresowanym, w miesiącu grudniu planuje się nabór na kolejna turę zajęć. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową gminy oraz do szkół gimnazjalnych.


Jarosław Gurgul
Koordynator Projektu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna