A K T U A L N O Ś C I


Straty w uprawach rolnych po wystąpieniu nawalnego deszczu

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach po wystapieniu nawalnego deszczu w dniu 3 maja 2013 r. mogą składać wnioski o oszcowanie strat przez Komisję Wojewódzką za pośrednictwem Urzędu Gminy Pleśna w terminie 10 dni od wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego.

Wniosek do pobrania - załącznik do informacji

                                                               Copyright C 2007 Gmina Pleśna