A K T U A L N O Ś C I


W PODZIĘKOWANIU ZA SPEŁNIENIE PATRIOTYCZNEGO OBOWIĄZKU ...

W dniu 26 lutego 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju". W uroczystości tej wzięli udział rodzice żołnierzy z terenu Gminy Pleśna, których dwóch lub więcej synów służyło w wojsku. Srebrnymi medalami zostali odznaczeni: Pani Maria Rymanowska z Rychwałdu, Państwo Helena i Jan Iwaniec z Lichwina, Krystyna i Stanisław Pękala ze Szczepanowic, Maria i Stefan Trytek ze Szczepanowic, oraz Genowefa i Ryszard Ptak z Pleśnej.

Odznaczenia dokonał Z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie mjr. Zbigniew Orzechowski.

W uroczystości wziął udział i złożył gratulacyjne odznaczonym Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, a listy gratulacyjne i upominki w imieniu Wójta Gminy wręczył Z-ca Wójta Władysław Węgiel.


 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna