A K T U A L N O Ś C I"Jan Myjak - Myjkowski POETA LUDOWY" - książka o życiu Jana Myjaka i o Lichwinie

W 2014 roku nakładem wydawnictwa Mons Admirabilis i pod patronatem Gminy Pleśna została wydana książka "Jan Myjak - Myjkowski POETA LUDOWY". Jest to opowieść nie tylko o osobie, która przy końcu XIX zamieszkiwała w Lichwinie oraz o jego działalności społecznej, politycznej i literackiej, ale także o ciekawej historii tej miejscowości. Serdecznie zachęcamy wszystkich, a szczególnie mieszkańców Lichwina, do zakupu publikacji, aby lepiej poznać swoją "małą ojczyznę" i tych, którzy mieli wpływ na jej rozwój. Książka ukazuje Jana Myjaka - Myjkowskiego jako poetę i działacza społecznego, którego idee, oczywiście uwspółcześnione, związane ze sprawami lokalnymi, warto naśladować w pracy dla dobra gminy.

Książkę w cenie 10 zł można nabyć w Urzędzie Gminy Pleśna, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pleśnej oraz w Bibliotece Publicznej w Lichwinie! Zapraszamy do lektury!
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna