A K T U A L N O Ś C I


                          

INFORMACJA O MIEJSCU I GODZINIE ZAJĘĆ GRUP JĘZYKOWYCH

Podaje się godziny i miejsca zajęć dla poszczególnych grup językowych:

  1. Grupa Beginner w Janowicach- zajęcia w czwartki od 16.00 do 19.15 w Szkole Podstawowej w Janowicach. Pierwsze zajęcia 17.02.2011 r.
  2. Grupa Elementary B dorośli- zajęcia we wtorki od 9.00 do 12.15 w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pleśnej (sala mała). Pierwsze zajęcia 15.02.2011r.
  3. Grupa Elementary A dorośli-zajęcia we wtorki od 16.00 do 19.15 w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pleśnej (sala mała). Pierwsze zajęcia 15.02.2011r.

Poniżej zamieszczamy podział na grupy na poziomie Elementary:

Grupa A.pdf

Grupa B.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna