A K T U A L N O Ś C I


       

UNIJNE PIENIĄDZE NA KANALIZACJĘ I WODOCIĄG W SZCZEPANOWICACH

W środę 3 listopada w Urzędzie Gminy Pleśna przy udziale Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozak, Wicewojewody Małopolskiego Pana Stanisława Sorys, Wójta Gminy Pleśna oraz Skarbnika Gminy Pleśna podpisana została umowa na dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Szczepanowicach.

Podczas uroczystego podpisania Pan Marszałek Wojciech Kozak podkreślił, że jest to szczególne zadanie dla gminy o charakterze turystycznym. Pogratulował władzom gminy obecnej kadencji przygotowania bardzo dobrego wniosku jak i dużej ilości pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych.

Wicewojewoda Stanisław Sorys podkreślił, że to za jego kadencji została przygotowana dokumentacja natomiast Wójtowi Wiesławowi Zimowskiemu udało się uzyskać tak znaczne dofinansowanie do tego projektu. Pogratulował władzom gminy oraz wszystkim pracownikom udanych 4 lat pracy na rzecz mieszańców naszej gminy.

Całość inwestycji kosztować będzie prawie 5 mln złotych, z czego prawie 2 mln zł pochodzić będzie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Przedsięwzięcie obejmuje budowę do 2012 roku wodociągu o długości prawie 4 km wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 5 km wraz z przyłączami w miejscowości Szczepanowice. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana jest dla odprowadzania wyłącznie ścieków sanitarnych. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza zastosowanie sieci kanalizacyjnej w systemie mieszanym tj. grawitacyjno - ciśnieniowym.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna