A K T U A L N O Ś C I


ZŁAZ SZLAKAMI LEGIONISTÓW "ŁOWCZÓWEK 2010"

5 listopada na cmentarzu wojennym w Łowczówku miało miejsce podsumowanie XXII Małopolskiego Złazu Patriotyczno - Turystycznego Szlakami Legionistów "Łowczówek 2010". W to święte i umęczone miejsce przybyło wiele delegacji ze szkół, związków harcerskich, OSP i innych.

Najważniejszymi celami corocznej "pielgrzymki" na cmentarz legionistów w Łowczówku były: uczczenie 96. rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem oraz rocznicy Święta Niepodległości, złożenie hołdu poległym w boju pod Łowczówkiem, ukazanie piękna Pogórza Ciężkowickiego w jesiennej szacie, jak i propagowanie zdobywania Odznaki Regionalnej "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" Głównym organizatorem Złazu jest co roku Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnowskiej. Impreza zrealizowana została przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Miasta Tarnowa i Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Tegorocznemu złazowi towarzyszył VI Przegląd Pieśni Patriotycznej, który odbył się w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Konkurs Wieńców Nagrobnych "Żołnierska Pamięć". Drużyny, uczestnicy biorący udział w imprezie przybyli na godzinę 12.00. Podsumowanie Złazu rozpoczęło się od uroczystej modlitwy za poległych odmówioną przez ks. Marka Czerwińskiego z Rzuchowej oraz zapalenia zniczy przy mogiłach. Po wspólnej modlitwie głos zabrali Andrzej Łabno, prezes ZO PTTK Ziemi Tarnowskiej oraz Wiesław Zimowski, wójt gminy Pleśna.

Kolejnym punktem programu imprezy było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych uczestnikom. Puchar za najliczniejszy udział w złazie otrzymały placówki: w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I LO w Tarnowie, a w kategorii gimnazjum - Gimnazjum z Gromnika. Pod koniec uroczystości delegacje ze szkół i innych placówek złożyły wieńce na mogiłach poległych Legionistów.

Dziękujemy sponsorom i organizatorom Złazu. Podziękowania należą się także uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, którzy czuwali nad ogniskiem, serwując uczestnikom smaczne kiełbaski.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna