A K T U A L N O Ś C IZABAWA TANECZNA W PLEŚNEJ

W przeddzień XII EKO Święta Owoców odbędzie się zabawa taneczna.

Bawimy się od 19:00 do ok. 3:00 przy amfiteatrze letnim
obok Centrum Kultury w Pleśnej


Stoiska gastronomiczne zapewnia firma Al.Capone

ZAPRASZAMY                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna