A K T U A L N O Ś C IPochód Trzech Króli w Pleśnej


Święto Objawienia Pańskiego w Pleśnej już po raz trzeci było obchodzone z wyjątkową oprawą. Pochód Trzech Króli także w tym roku prezentował się okazale. O godzinie 11.00 przed budynkiem Urzędu Gminy Pleśna zgromadzili się mieszkańcy, by obejrzeć krótką inscenizację z udziałem "Mędrców Świata", ich giermków i króla Heroda wraz ze strażą przyboczną. Scenkę biblijną poprzedziło odczytanie nawiązującego do niej fragmentu z Ewangelii św. Mateusza. Sama zaś inscenizacja dotyczyła spotkania monarchów z Herodem. Następnie wszyscy zebrani w centrum udali się w uroczystym pochodzie do kościoła w Pleśnej. Orszakowi przewodniczył chór parafialny, podając do wspólnego śpiewania kolejne polskie kolędy. Monarchowie i Herod udali się w stronę kościoła bryczkami. Finalną sceną z udziałem Trzech Króli z Pleśnej było złożenie pokłonu i darów narodzonemu Jezusowi. Uczestnicy pochodu i wszyscy aktorzy zaangażowani w inscenizację wzięli udział w mszy świętej.

W postaci mędrców wcieli się Wacław Hajduga, Tadeusz Ścieżka i Wacław Stasik. Stało się tradycją, że postać Heroda odgrywana jest przez gospodarza gminy. Tak też było tego roku - rola namiestnika przypadła wójtowi Józefowi Knapikowi. Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, współpracujące z parafią Pleśna, radą parafialną i chórem parafialnym z Pleśnej oraz miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Pomysłodawcą pochodu jest Szymon Polek - przewodniczący rady parafialnej.


fot. Stanisław Kozek

Zobacz także relację na stronie internetowej Gościa Niedzielnego                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna