A K T U A L N O Ś C I


Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "VICTORIA" zaprasza uczestniczki i uczestników do projektu "I Ty możesz pracować".

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "VICTORIA" zaprasza uczestniczki i uczestników do projektu "I Ty możesz pracować".
Rekrutacja do końca listopada 2013

Spotkania informujące o Projekcie:
TARNÓW 16.10.2013
- Biuro projektu ul. Wałowa 29/1 godzina 9:00 - 17:00

GORLICE 17.10.2013
- Ochotnicze Hufce Pracy ul. Rzeźnicza 19 godzina 8:30 - 10:30

- Powiatowy Urząd Pracy ul. Michalusa 18 godzina 11:15 - 14:30

Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących powiaty: nowosądecki z miastem Nowy Sącz, tarnowskim z miastem Tarnów oraz gorlickim bez miasta Gorlice. Uczestniczkami i uczestnikami mogą być osoby zamieszkujące powyższe powiaty w rozumieniu KC, które posiadają niepełnosprawność lekką lub umiarkowaną oraz są zarejestrowani w PUP.

Dla osób zakwalifikowanych do projektu oferujemy dwie ścieżki uczestnictwa.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowyo projekcie dostępny na www.itymozeszpracowac.pl

Projekt wspófinansowany w ramach POKL ze środków EFS

Ulotka informacyjna                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna