A K T U A L N O Ś C I


ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW DO URZĘDU GMINY PLEŚNA

Od dnia 1 sierpnia br. (czwartek) w związku z wymianą centrali telefonicznej i zmianą operatora telekomunikacyjnego uległy zmianie numery telefonów stacjonarnych do Urzędu Gminy Pleśna. W celu ułatwienia klientom kontaktów z pracownikami Urzędu Gminy poszczególne stanowiska pracy posiadają przypisane bezpośrednie numery zewnętrzne, co umożliwia szybkie połączenie z wybranym pracownikiem z pominięciem centrali telefonicznej. Wzór nowej numeracji wygląda następująco 14 629 28 XX (XX - dotychczasowy numer wewnętrzny pracownika).

Zachowana została również możliwość połączenia pod dotychczasowymi numerami: 14 6798 170, 14 6798 182, 14 6798 950 za pośrednictwem operatora centrali telefonicznej lub poprzez wybieranie numerów wewnętrznych. Dotychczasowe numery wewnętrzne do pracowników pozostają niezmienione. Numer faksu pozostaje bez zmian - 14 6798 947.

Wykaz nowych numerów telefonów dostępny jest na stronie internetowej www.plesna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1 parter - okienko)

Wykaz nowych numerów telefonów do Urzędu Gminy Pleśna oraz do jednostek organizacyjnych.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna