A K T U A L N O Ś C IPrzedłużenie terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie "PROSUMENT" (dotyczy dofinansowania domowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby gospodarstwa domowego)


Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków dotyczących uczestnictwa w programie "PROSUMENT" prowadzony będzie do 28 listopada 2014 roku.

W ww. terminie wypełnione wnioski należy składać na dzienniku podawczym (pok. 9, I piętro) Urzędu Gminy Pleśna, w godzinach pracy Urzędu.
Zapraszamy także na spotkania informacyjne, które odbędą się:
. 12 listopada 2014r. (środa) o godz. 17:30 w Domu Kultury w Janowicach (górna sala)
. 13 listopada 2014r. (czwartek) o godz. 17:30 w remizie OSP w Lichwinie

Pobierz Wniosek zgłoszenia do Programu

Zarządzenie Nr 152/2014 Wójta Gminy Pleśna z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do programu "PROSUMENT" pn. "Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Pleśna"

Więcej informacji:
Paweł Kubicz - UG Pleśna, tel.: 14 629 28 49                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna