A K T U A L N O Ś C IInformacja w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pleśna oraz w sołectwach Pleśna i Świebodzin, a także na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość niezabudowaną, położoną w Świebodzinie - działka nr 152/6 o pow. 0,0980 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 21 dni, tj. 6.11.2014 r. - 28.11.2014 r. Dodatkowe informacje - pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Pleśna, (tel. 14 6292840).

Zarządzenie nr 216/2014 Wójta Gminy Pleśna z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna