A K T U A L N O Ś C IWójt Gminy Pleśna serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie: "Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby każdego gospodarstwa domowego"

Zostań producentem energii elektrycznej na własne potrzeby i oszczędzaj!!!


Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w programie "PROSUMENT" z NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wójt Gminy Pleśna serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie: "Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby każdego gospodarstwa domowego".

Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad skorzystania z programu NFOŚiGW "PROSUMENT". Program ten za pośrednictwem Gminy daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania do ceny zakupu i montażu instalacji FOTOWOLTAICZNYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 sierpnia br. o godz 18.00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pleśnej.

To nie są "solary"... Instalacje fotowoltaiczne służą do produkcji prądu elektrycznego ze słońca. Pod wpływem światła dziennego panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd elektryczny, z którego zasilamy urządzenia zarówno w domu jak i całym gospodarstwie w zależności od mocy zamontowanej instalacji, a nadwyżkę niewykorzystanej energii sprzedajemy do Zakładu Energetycznego. Montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga przeróbek domowej instalacji elektrycznej.

Wójt Gminy zaprosił na spotkanie przedstawicieli firmy specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Firma działa w całej Polsce, ma bogate doświadczenie i wiedzę związaną zarówno z aspektami technicznymi jak i finansowymi. Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne informacje na temat instalacji fotowoltaicznych i korzyści dla mieszkańca wynikające z produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
Tematem spotkania będzie jak:
- Produkować prąd elektryczny na własne potrzeby
- Nie płacić rachunków za prąd lub maksymalnie zmniejszyć ich wysokość
- Wysokie oszczędności uzyskamy na min. kolejne 30 lat
- Obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa
- Skorzystać z bezzwrotnej dotacji i preferencyjnego finasowania zakupu i montażu instalacji
- Jak skorzystać z programu PROSUMENT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Pobierz Wniosek zgłoszenie do Programu, wydrukuj i wypełnij, zabierz ze sobą na spotkanie.
WARTO - oszczędzaj na słońcu!


Więcej informacji:
Paweł Kubicz - UG Pleśna, tel.: 14 629 28 49                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna