A K T U A L N O Ś C I


NOWE TABLICE TURYSTYCZNE

Zachęcamy wszystkich turystów i mieszkańców do korzystania z nowych przewodników znajdujących się na terenie gminy Pleśna. Z informacji zamieszczonych na tablicach można dowiedzieć się m.in. kto był właścicielem dworu w Pleśnej, gdzie przeprowadzona została tzw. "akcja maślana", co wspólnego z dworem w Rzuchowej miała rodzina Jana Matejki.

Tablice informacyjne zamontowane zostały przy najważniejszych zabytkach i miejscach ważnych wydarzeń historycznych:
. we wsi Łowczówek przy Cmentarzu Legionistów z okresu I Wojny Światowej,
. we wsi Pleśna przy kościele parafialnym, w miejscu gdzie stał pierwszy kościół parafialny oraz w miejscu, gdzie stał zabytkowy dwór,
. w Rzuchowej przy dworze,
. w Rychwałdzie w miejscu upamiętniającym batalion "Barbara" ,
. w Lichwinie w miejscu rozwiązania batalionu "Barbara".

Na każdej tablicy znajduje się krótki opis, zdjęcia obiektu (na niektórych tablicach zdjęcia archiwalne), mapa obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, oraz informacje o współfinansowaniu tablicy.

Szczególne podziękowania składamy Pani Agnieszce Partridge za pomoc merytoryczną przy opracowaniu tablic dotyczących Pleśnej i Łowczówka oraz Panu Krzysztofowi Sikorze za pomoc merytoryczną i udostępnienie zdjęć i map zamieszczonych na tablicach upamiętniających I Batalion "Barbara" 16 pp AK.

Tablice wykonano w ramach projektu "Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Pleśna w miejscowościach Łowczówek, Pleśna, Lichwin, Rychwałd i Rzuchowa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna