A K T U A L N O Ś C IZebrania wiejskie w dniu 7 września 2014

W niedzielę, 7 września br., odbędą sie zebrania wiejskie w następujących Sołectwach:

- Szczepanowice godz. 8:15 w Szkole Podstawowej w Szczepanowicach,

- Janowice godz. 11:30 w Domu Kultury w Janowicach,

- Woźniczna godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Woźnicznej

Głównym tematem zebrań będzie wybór zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna