A K T U A L N O Ś C I


Unijne pieniądze dla Gminy Pleśna na odnowę wsi

Gmina Pleśna otrzymała ponad osiemset tysięcy złotych unijnego dofinansowania na realizację dwóch projektów złożonych w naborze wniosków dotyczącym działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Był to ostatni tego rodzaju konkurs przeprowadzony przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-2013.

Pierwszy projekt dotyczy budowy Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie. Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca pamięci o ofiarach I i II wojny światowej, których mogiły znajdują się na terenie gminy Pleśna. W ramach zaplanowanych prac przewidziano: budowę placu, na którym odbywać się będą uroczystości i apele, ustawienie obelisków upamiętniających ofiary wojen oraz ustawienie tablic informacyjnych opisujących cmentarze z okresu obydwu wojen światowych z terenu gminy Pleśna. Centrum będzie także pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów oraz estetycznej wizytówki miejscowości. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 mln złotych, z czego dofinansowanie to ponad 460 tys. zł.

Drugi projekt związany jest z budową placu zabaw w Pleśnej. Inwestycja zlokalizowana zostanie w pobliżu boisk wybudowanych w ramach programu Orlik. W ramach planowanych prac powstanie plac zabaw dla dzieci w wieku 0,5-8 lat, plac zabaw dla dzieci w wieku 7-14 lat, kącik fitness dla mam, siłownia na powietrzu dla dorosłych, labirynt dla dzieci, zjeżdżalnia na skarpie. Cała inwestycja kosztować będzie blisko 650 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie prawie 400 tys. zł. Obie inwestycje będą oświetlane za pomocą lamp fotowoltaicznych. Realizacja obydwu zadań została zaplanowana na 2014 rok.

Celem działania "Odnowa i rozwój wsi" jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna