A K T U A L N O Ś C I


Dni otwarte Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdrój


Szkoła przyjmuje dzieci z wadami wzroku: słabowidzące i niewidome - z upośledzeniem umysłowym, dodatkową niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami rozwoju.

Zaprasza na dni otwarte w szkole wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z wadami wzroku w dniach:
. 4. IV.2014 w godzinach od 10.00 do 17.00
. 5.IV.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00

W PROGRAMIE możliwość zwiedzenia szkoły i internatu, konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem.

Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością.

. EDUKACJA - Szkoła realizuje program dla dzieci słabowidzących i niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowując go do indywidualnych możliwości ucznia.
. WYCHOWANIE - Szkoła daje możliwość pobytu ucznia w internacie zapewniając wszechstronny rozwój zainteresowań, zdolności i talentów muzycznych, teatralnych, a także przygotowuje dzieci do samodzielności w zakresie czynności życia codziennego.
. REWALIDACJA - Szkoła gwarantuje dodatkową pomoc uczniowi w zakresie zajęć rewalidacyjnych: z terapii widzenia, orientacji w przestrzeni, rehabilitacji ruchowej i logopedii.
Szkoła zapewnia także: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i opiekę duszpasterską.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Rabce-Zdroju
ul. Słoneczna 11
34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax 018 2676525
e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl
www.rabka.laski.edu.pl
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna