A K T U A L N O Ś C I
Lampy fotowoltaiczne już montowane


We wrześniu rozpoczął się montaż 76 lamp fotowoltaicznych, które Gmina Pleśna zakupiła w ramach projektu "Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, Rzuchowa i Szczepanowice". Obecnie wykonane zostały fundamenty, natomiast w najbliższym czasie zamontowane zostaną słupy wraz z latarniami.
Lampy wykorzystują energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne i nie wymagają zasilania elektrycznego z sieci energetycznej.
Oświetlenie zostanie wykonane w czterech miejscowościach Gminy Pleśna:
1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów;
2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Pleśna-Szczepanowice oraz na osiedlu domów jednorodzinnych w Pleśnej;
3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna