A K T U A L N O Ś C I


Remont pomieszczeń Domu Kultury w JanowicachW ubiegłym roku dzięki środkom z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano remont pomieszczeń Domu Kultury w Janowicach. W ramach prac odnowione zostały sala, kuchnia, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, osprzęt elektryczny. Zakupiono także wyposażenie do sali konferencyjnej (m.in. stoły, krzesła, projektor multimedialny, okablowanie, statywy mikrofonowe) i kuchni (m.in. chłodziarka, garnki, zmywarka, stoły, regały, filiżanki). Wszystkie zaplanowane do zakupu urządzenia będą wykorzystywane do przygotowywania posiłków na przedsięwzięcia organizowane przez mieszkańców wsi Janowice (np. kursy gotowania, zebrania wiejskie) oraz na uroczystości organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, którego filią jest Dom Kultury w Janowicach (np. dożynki, imprezy lokalne, uroczystości patriotyczne). Dom Kultury będzie jednym z niewielu miejsc na terenie gminy, w którym znajdować się będzie profesjonalny sprzęt do organizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców miejscowości Janowice i mieszkańców gminy Pleśna.

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi"- oś LEADER). Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Dom Kultury w Janowicach, poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna