A K T U A L N O Ś C IKonsultacje projektu Programu z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Programu z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Wszelkie uwagi do dokumentu można składać do dnia 30 października 2014 roku na adres mskoblowski@plesna.pl.

Prosimy także o uzupełnienie krótkiej ankiety dotyczącej najważniejszych założeń programu i o przesłanie na adres e-mail wskazany powyżej.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna