A K T U A L N O Ś C I


Szkolenie dla przedsiębiorców w związku z ogłoszeniem naboru wniosków dla małych przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach MRPO

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków dla małych przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach MRPO, Starostwo Powiatowe w Tarnowie organizuje szkolenie z udziałem ekspertów Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości - instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie naboru i ocenę wniosków aplikacyjnych.

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, ul. Narutowicza 38.

























                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna