A K T U A L N O Ś C I


 


Realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Pleśna"

Od początku września trwa w naszej gminie projekt skierowany do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna, tj. w Janowicach, Lichwinie, Świebodzinie i Szczepanowicach. Motywacją do przystąpienia do projektu jest polepszenie warunków edukacyjnych najmłodszych dzieci (3,4,5-latków), a tym samym upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu podniesiona zostanie jakość oddziałów przedszkolnych poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, organizację placów zabaw oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Organizacja placu zabaw obejmuje doposażenie istniejących już placów zabaw w nowe huśtawki, ławeczki, sprężynowce, piaskownice, karuzele, a także wykonanie odpowiednich pod nie nawierzchni bezpiecznych. Zmodernizowane zostaną łazienki, zakupione nowe akcesoria sanitarne-wszystko to będzie zaprojektowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy uczęszczających do przedszkoli. Budynki przedszkolne zostaną wyposażone w sprzęty do utrzymania czystości, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki i artykuły plastyczne, a także w sprzęt ICT (komputery, telewizory, itp.).

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 350 tys. złotych i w całości jest dofinansowana ze środków zewnętrznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna