A K T U A L N O Ś C IAktywni lokalnie - I Rodzinny Piknik Organizacji Pozarządowych za nami

W niedzielę 29 czerwca mieszkańcy gminy Pleśna mogli zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych podczas Rodzinnego Pikniku, który odbył się w Pleśnej na placu przy Urzędzie Gminy. Tegoroczny piknik realizowany był przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa i Urząd Gminy Pleśna w ramach projektu unijnego: Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna.

Ideą pikniku było zachęcenie mieszkańców gminy do aktywnego brania udziału w działalności gminy poprzez udział w konsultacjach społecznych. Na stoisku konsultacji społecznych można się było dowiedzieć co to są konsultacje społeczne i jak można wziąć w nich udział. Zainteresowani mogli skorzystać z doradztwa jak pozyskać środki na lokalne inicjatywy. Uczestnicy pikniku chętnie zaznaczali na mapie gminy miejsca zaniedbane w gminie oraz takie, gdzie jest duży potencjał do wykorzystania.

Wydarzenie rozpoczął mecz piłki nożnej o Puchar Gminy Pleśna rozegrany na boisku Orlik pomiędzy drużyną Stowarzyszenia Nowa Szansa a drużyną Gminy Pleśna, w której skład weszli nauczyciele, samorządowcy i przedsiębiorcy. Piknik dał szansę mieszkańcom na przybliżenie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Uczniowski Klub Sportowy z Janowic zatroszczył się o organizację i przebieg konkursów sportowych. Dla zainteresowanych walkami rycerskimi, specjalny pokaz zorganizowało Bractwo Rycerskie działające przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Strażacy z OSP Pleśna zainscenizowali pokaz pierwszej pomocy. Na stoisku OSP Rzuchowa wszyscy mogli zobaczyć jak wyposażone są wozy strażackie i jakim sprzętem ratowniczym dysponuje straż pożarna. Czas umilały występy muzyczne zespołu DORANA i akordeonistów z Janowic oraz występ taneczny zespołu dziecięcego z Lichwina. Podopieczni z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Rzuchowej zaprezentowali swoje rękodzieło. Można było m.in. skosztować wspaniałych wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej i Szczepanowic oraz potraw przygotowanych przez Grupę ODROLNIKA. Stowarzyszenie Nowa Szansa częstowało wszystkich kiełbaskami z grilla. Podczas pikniku odwiedzający chętnie brali udział w grze rodzinnej "Odkryj nasze organizacje" i głosowali na najciekawsze stoisko organizacji pozarządowej. Głosami uczestników najlepszą organizacją pozarządową zostało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pod Promykiem z Rzuchowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które przyczyniły się do organizacji pikniku i wzięły w nim udział: Stowarzyszeniu Nowa Szansa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej, Kołu Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Pod Promykiem, Grupie ODROLNIKA, Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała, OSP Rzuchowa, OSP Pleśna, UKS Janowice, LKS Pogórze.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wolontariuszom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk z Rzuchowej i Stowarzyszenia Nowa Szansa za pomoc organizacyjną, Pani Pielęgniarce za prowadzenie punktu medycznego, Policjantom za prowadzenie konkursów dla dzieci i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników pikniku.

Warto także wspomnieć o sponsorach, bez których trudno byłoby nam zorganizować to przedsięwzięcie: Panu Sławomirze Skowronie, Panu Marku Burnacie, Panu Wiesławie Wróblu i Panu Tomaszu Nalepce.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnym pikniku rodzinnym, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna