A K T U A L N O Ś C I


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W tym tygodniu, na terenie naszej gminy rozpoczęła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym przypominamy, że odpady wielkogabarytowe to:
meble, dywany, wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD, RTV.
Zbiórka nie obejmuje następujących odpadów:
- budowlanych (pianki montażowe, styropian, farby, płyty gipsowe, gruz, wiaderka plastikowe po farbach) ponieważ nie są to odpady komunalne;
- części z demontażu samochodów;
- zgniłych warzyw;
- zwykłych śmieci.
Informujemy, że w przypadku wystawienia tego typu odpadów, nie będą one odebrane.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna