A K T U A L N O Ś C I


DYŻURY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH LUB ZAMIERZAJĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy Pleśna odbywają się dyżury dla osób prowadzących lub zamierzających założyć działalność gospodarczą. Dyżury odbywają się w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Ośrodek w Tarnowie. Kolejny dyżur odbędzie się w poniedziałek 31 maja od godz. 9:00.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

W trakcie dyżurów będzie się można dowiedzieć m.in.:

  • jak rozpocząć działalność gospodarczą,
  • jak prowadzić działalność gospodarczą (obowiązki podatkowe, charakterystyka poszczególnych form opodatkowania, zasady obliczania zobowiązań podatkowych, prowadzenie ewidencji, kontrola przedsiębiorstwa, zasady rezygnacji z prowadzenia działalności gosp., itd.),
  • jakie są możliwości wsparcia z funduszy UE w latach 2007-2013 (programy krajowe i regionalne-omówienie zasad i pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje),
  • jakie są możliwości uzyskania usług specjalistycznych oraz możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny - (14) 6798182 wew.22 w celu umówienia się na dyżur.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna